Expertise voordeel!

Expertise voordeel!

Wat onderscheidt Clàistinn Gastouderopvang van andere opvang en welk voordeel is dat voor jou?

Expertisecompetenties

 • creëren van rust en gezelligheid
 • meer dan 25 jaar ervaring met kinderen
 • 18 als moeder en ruim 13 jaar als gastouder
 • opleiding Counseling & Coaching
 • werkzaam als Coach
 • werkzaam als gezinsbegeleider bij Humanitas
 • heldere communicatie en duidelijke afspraken
 • werken met eigen Pedagogisch Beleid- en werkplan
 • na veel ervaring dagritme van de kinderen afgestemd op balans tussen rust en spelen/leren
 • jaarlijks volgen van verdiepende en verbredende cursussen, trainingen zowel voor het gastouderschap als coaching.
 • ervaringsdeskundige op gebied van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en opvoeding
 • ontwikkelen van trainingen
 • positieve ontwikkelingstimulatie: fysiek, sociaal/emotioneel, taal en autonomie ter bevordering van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van een kind
 • persoonlijke aandacht momenten voor alle leeftijden door indeling dagritme
Een expert is “iemand die door jaren training en ervaring uitermate bedreven is in het oplossen van problemen in een bepaald gebied. Met de term expert of deskundige wordt een deskundig persoon in een vakgebied aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskundige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier of een organisatie”(bron: www.woorden-boek.nl en wikipedia.nl)

 

Jouw voordeel

 • opvang van hoge kwaliteit
 • beproefde werkwijze en dagplanning
 • jarenlange ervaring
 • duidelijke communicatie en afspraken
 • hulp bij opvoedkwesties, observaties van het kind voor bv doorverwijzingen naar specialisten
 • een gastouder, die verder kijkt vanwege verschillende opleidingen, achtergronden en ervaringen en meer verschillende competenties heeft mbt opvoeding en begeleiding van kinderen en ouders dan andere gastouders en kinderdagverblijfleidsters
 • besloten Clàistinn Facebook community groep voor foto’s, filmpjes, en contact met andere vraagouders
 • samenwerking met specialisten, ondernemers en andere opvangaanbieders om jou zoveel mogelijk voordeel te geven en leuke aanbiedingen.
 • korting op komende trainingen voor ouders
 • eerste rang bij downloaden van e-books met tips en stappenplannen