Specialist baby opvang

Clàistinn Gastouderopvang – de specialist voor babyopvang

Clàistinn Gastouderopvang streeft voor de BESTE OPVANG ZORG voor jouw baby. Op een kinderdagverblijf werken ze met 1 leidster op 4 baby’s van 0 – 1 jaar. Voor mij komt bij zoveel baby’s de rust en de aandacht voor ieder kind in het gedrang. Ik werk met maximaal 2 baby’s van 0-1 jaar. En het meest ideale is een maximaal groepje van 3 kindjes tot 2,5 jaar. Samen spelen wordt gestimuleerd.

Aandacht, rust en regelmaat! Voor de hechting is het belangrijk om vaste verzorgers te hebben. Een goede hechting is dé basis voor een kind om te kunnen ontwikkelen én om relaties aan te gaan in zijn hele leven.

STRESS daar en tegen belemmert een baby in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat  ‘Baby’s veel stress ervaren in de kinderopvang’ vanwege de vele prikkels door de groepsgrootte, de wisselende leidsters en het slapen van al de baby’s in 1 ruimte.

De ALLERBESTE zorg krijgt de baby het eerste jaar thuis; zegt Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie, omdat een baby het eerste jaar veel behoefte heeft aan de nabijheid van ouders. In Zweden is het bij wet geregeld dat zowel vader als moeder maximaal 240 dagen betaald verlof krijgen, waarvan er min. 60 dagen voor beide ouders verplicht zijn. De dagen zijn zelf in te regelen door beide ouders. Helaas heeft de moeder in Nederland maar 2 tot 3 maanden betaald verlof en de vader 2 dagen.

Bij Clàistinn Gastouderopvang wordt de rust en regelmaat gewaarborgd door een vaste dagplanning en de kleinschaligheid van de opvang. De baby’s leren al snel het vertrouwde ritme en rituelen herkennen, waardoor er weinig tot geen stress is. De vaste rustmomenten zorgen voor een prikkelvrij moment om daarna weer volop te kunnen leren. Voordat de opvang start hebben we een uitgebreide intake om de opvang af te stemmen.

Bij Clàistinn hebben we ook oog voor gezonde voeding, zodat je kind ook daar de beste zorg krijg en zo min mogelijk toegevoegde suikers. De kinderen eten fruit en kinderen drinken na de babyvoeding (borst-/flesvoeding) water of melk. Ook snoep delen we niet in de opvang.

Jaarlijks volg ik bijscholingscursussen om bij te blijven op het gebied van ontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen. Welke stimulatie kun je als gastouder geven om die ontwikkeling te stimuleren.

Clàistinn Gastouderopvang werkt met de 4 pedagogische basisdoelen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, zoals beschreven in de Wet. We hebben die vastgelegd in een Pedagogisch Beleidsplan

Basisdoel 1: De Gastouder biedt emotionele veiligheid aan het kind

Basisdoel 2: Ontwikkelen van ‘persoonlijke competentie’

Basisdoel 3: Ontwikkelen van ‘sociale competentie’

Basisdoel 4: De kans geven om waarden en normen eigen te maken

Gastouderopvang algemeen:

Een gastouderopvang is misschien minder bekend dan het kinderdagverblijf. Toch zijn er veel professionele en erkende gastouders die net als een kinderdagverblijf aan alle eisen van de overheid voldoen. Verwar deze opvang niet met “opa en oma of familie oppas”. Gastouders bieden professionele opvang en zorg alleen kleinschaliger en huiselijker dan een kinderdagverblijf en is daarom na een goede klik heel vertrouwd voor de ouder en een kind.

Een gastouder heeft meestal kinderen van verschillende leeftijden. Maximaal 6 kinderen waar van maximaal 5 kinderen < 4 jaar. Eigen kinderen onder de 10 jaar tellen mee in het maximale kind aantal.

  • 2 baby’s van 0-1 jaar
  • 5 kindjes van 2-4 jaar (5 kindjes wanneer er geen baby’s aanwezig zijn anders max. 3 of 4)
  • + evt. 1 kind van ouder dan 4 jaar en jonger dan 13 jaar

Er bestaan 2 soorten gastouders;

  • gastouders die juist de kleinschaligheid willen waarborgen en daardoor niet kiezen voor de maximale groepsgrootte, maar bv. max 3 of 4 kinderen en een rustige ruimte om te slapen. De locatie en inrichting ademt een huiselijke sfeer met voldoende speelgoed.
  • gastouders die een klein kinderdagverblijf runnen, maar binnen de regels van de gastouderopvang. Deze gastouders streven de maximale groepsgrootte van 6 kindjes per dag na. Hanteren de werkwijze en de dagindeling min of meer als bij een kinderdagverblijf en de kinderen slapen ook hier met elkaar in 1 ruimte of stapelbedjes. De inrichting van de opvangplaats is ook vergelijkbaar met die van een kinderdagverblijf.

De meeste gastouders vangen de kinderen op in hun huis. De opvang symboliseert de huiselijke sfeer net als bij u thuis. De kinderen worden een onderdeel van het gezin en volgen de dagelijkse routines mee. Veel gastouders kiezen niet voor de maximale groepsgrootte van 5 kindjes, maar juist voor de kleinschaligheid. Vanuit het Pedagogisch Beleidsplan van de gastouder of het gastouderbureau stimuleert de gastouder ook actief de ontwikkeling van de kinderen door activiteiten, speelgoed, spelletjes, liedjes, knutselen enz. Bij een kennismaking kunt u na vragen welke Pedagogische werkwijze de gastouder heeft en hoe zij de ontwikkeling stimuleert.

Vertrouwd en 1 op 1 aandacht

Doordat je samen met je kind met 1 persoon te maken hebt weet je bij een kennismaking al snel of de klik en het vertrouwen er is. Je kiest voor een gastouder/verzorger die bij je past met de sfeer, de specifieke werkwijze en de opvanglocatie. In een kinderdagverblijf zijn verschillende leidsters en verzorgsters daar kun je niet de verzorgster van jouw kind kiezen.

Erkende Gastouderopvang valt sinds 2010 net als een kinderdagverblijf onder de wet kinderopvang. Erkende gastouders hebben een goedgekeurde opleiding (gevolgd), hun huis voldoet aan de veiligheidseisen, werken samen met een Gastouderbureau, hebben een goedgekeurde VOG en volgen jaarlijks bijscholing oa voor EHBO voor kinderen en pedagogische ontwikkeling van kinderen. Wanneer zij voldoen aan alle eisen die door de wet zijn gesteld en goedgekeurd zijn door de GGD ontvangen zij een registratie in het Landelijk Kinderopvang Register (het LKR) (https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf. Wanneer een gastouderopvang erkend is kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen als vergoeding in de opvangkosten.

We nodigen jou van harte uit om kennis te komen maken! BEL NU!! 0172-577539